Buurtteams Utrecht in training

Zo’n 120 jeugd- en gezinswerkers uit de gemeente Utrecht hebben de training ‘leidende principes’ van Gezin Centraal gevolgd. De jeugd- en gezinswerkers vormen de buurtteams van de gemeentelijke afdeling Jeugd en Gezin.

In de training vertaalt Gezin Centraal de algemene principes die leidend zijn voor de basiszorg naar uitvoering van hulp in de praktijk en naar methodisch handelen. Denk hierbij aan principes als: normaliseren, transparantie, veiligheid voorop, eigen kracht en regie bij het gezin. Intussen zijn er zes trainingen afgerond. Ook begeleidt Gezin Centraal vier interne trainers in opleiding. Zij geven samen met de medewerkers van Gezin Centraal de trainingen. De volgende stap is implementatie en borging. De jeugd- en gezinswerkers reflecteren op aanpak en resultaat en volgen teamcoaching.