Kenniscentrum Gezin Centraal

Wij geloven in de kracht van gezinnen. En in de kracht van professionals!
Vanuit die overtuiging ondersteunen wij professionals individueel of in teamverband. Dat doen we voor wijkteams, gemeenten en andere instellingen.
Gezin Centraal helpt gezinnen de regie over hun leven te hervinden en te behouden.

Wat kun je van ons leren?
Tijdens onze trainingen en coachingsactiviteiten krijg je onder andere, antwoorden op vragen als:

Hoe help je gezinnen zelf doelen te bedenken?
Hoe werk je samen aan aantoonbare, concrete en duurzame gedragsverandering?
Hoe benut je kennis over wat werkt als de veiligheid van kinderen op het spel staat?
Hoe help je gezinnen hun netwerk te mobiliseren?
Hoe werk je consequent vanuit het principe van 1Gezin 1Plan?

Of voor teams:

Hoe zorgen we in ons team voor meer eenheid in taal, doelen en werkwijze?
Hoe kan ik de kracht en effectiviteit van mijn team versterken?

Of voor coaches en leidinggevenden:

Hoe coach je een team?
Hoe benut je informatie over klanttevredenheid en werkzaamheid?
Hoe kan ik een team effectief oplossingsgericht coachen?

Onze trainingen, coachingsactiviteiten en workshops zijn altijd op maat, praktisch en gericht op oplossingen.

Arjan

Steve de Shazer zei: It’s good to know what doesn’t work, but it’s really helpful to know what does. Ik stel het vanzelfsprekende graag ter discussie, om er achter te komen wat echt werkt. Daar vertel ik je graag meer over in lezingen, trainingen en in de boeken.

Renske

Practice what you preach is een uitdrukking die bij mij past. Ik werk met cursisten op dezelfde manier als zij met gezinnen (gaan) doen: samen ontdekken wat werkt en dat versterken. Ik hoor vaak terug dat ik professionals inspireer door mijn energieke persoonlijkheid en de manier waarop ik zowel mensen als theorie en praktijk, aan elkaar verbindt.

Ella

Focus op oplossingen, niet op de problemen. Dat oefenen de cursisten in trainingen en coachingstrajecten. Daarbij sluit ik aan bij hun vragen en behoeften. Net zoals professionals dat bij gezinnen doen. Maatwerk dus, gericht op successen en oplossingen!


Gezinnen begeleiden met de Gezin Centraal methodiek leidt tot aanzienlijke vooruitgang bij gezinnen!

In 2022 is een procesevaluatie uitgevoerd voor de methodiek Gezin Centraal. Aan deze evaluatie hebben 9 instellingen in Nederland en België meegewerkt. En van de vragen in de evaluatie was: wordt de doelgroep waarvoor Gezin Centraal bedoeld is bereikt? En is er succesvol gewerkt aan de doelen met de gezinnen? Uit een analyse van hulpvragen […]

Lees meer Meer nieuws

Aanbod

Trainingen

Wil jij je verder ontwikkelen in het werken volgens de principes van Gezin Centraal? Volg dan één van onze trainingen. Deze maken wij graag op maat.

Voor wie: Ambulante hulpverleners, buurt- of wijkteamwerkers, pedagogisch medewerkers, pleegzorgbegeleiders en stafmedewerkers.

De trainingen
– Basistraining Gezin Centraal
– Vergroten van veiligheid in gezinnen
– Netwerkgerichte hulpverlening en gespreksvoering
– Oplossingsgericht werken met gezinnen (basis en/of verdieping)
– Werken aan kwaliteit: benutten van kwaliteitsmonitoring

Resultaat
De trainingen hebben het meeste effect, wanneer ze onderdeel zijn van een breder implementatie- en borgingsprogramma.

Onze trainingen zijn SKJ geaccrediteerd.

 

 

Coaching

De hulpverleners die jij begeleidt, gaan uit van de kracht van de gezinnen. Ga jij uit van de kracht van de professionals? Dan is het belangrijk om te werken vanuit dezelfde principes als de hulpverleners.

Voor wie:
Coaches en begeleiders van professionals.

Het traject
We komen één keer per vier tot zes weken bij elkaar voor een bijeenkomst met jouw team van coaches. We sluiten aan bij de vragen die jullie hebben. Samen bekijken en bespreken we de videofragmenten van de coachingsgesprekken. Zo verloopt jullie leer- en reflectieproces parallel aan dat van de hulpverleners.

Daarnaast bieden wij een’ train-de-trainers traject’ aan met certificering. De interne trainers zorgen voor de verdere verspreiding van kennis en vaardigheden binnen de organisatie.

Team Centraal

Je kunt pas goed voor een ander zorgen als je goed voor jezelf zorgt. In deze coaching zetten wij jou als professional centraal.

Voor wie:
Teams die hulp verlenen.

De coaching
Aan de hand van casussen, oefenen we vaardigheden en technieken. Dat zorgt voor inhoudelijke verdieping maar ook voor een efficiënte en effectieve manier van werken. Ook samenwerking kan een onderdeel van de coaching zijn. Praktisch en gericht op oplossingen. Daarbij laten we ons leiden door de visie en basishouding van Gezin Centraal en 1Gezin-1Plan.

Resultaat
Na de bijeenkomsten kunnen veel deelnemers:
– omgaan met de principes van Gezin Centraal
– oplossingsgerichte technieken toepassen
– reflecteren op hun eigen handelen.

Kennisdeling

Door o.a. boeken en ontmoetingen met onze klanten, doen wij steeds meer en andere kennis op. Onze vondsten delen we graag.

Samenwerken
Ook werken we graag samen. Zo ontwikkelden wij met Praktikon een meetsysteem. De kennis uit deze kwaliteitsmonitor koppelen we aan wetenschappelijk onderzoek.

Delen
Kennis delen we via:

onze website
– artikelen en boeken
– congressen en landelijke bijeenkomsten
– verslagen en presentaties bij instellingen en teams
– gesprekken met professionals uit de teams die Gezin Centraal ondersteunt
– opleidingen voor interne trainers en landelijke trainersbijeenkomsten.

Boeken & Publicaties

Boeken

Het gezin centraal en LVB
Gezinsgerichte hulp aan jeugd en ouders met een licht verstandelijke beperking

De systeem- en oplossingsgerichte principes van ambulante gezinshulp zijn vertaald naar de praktijk van de hulp aan ouders en jeugdigen met een lichte verstandelijke beperking.

Bestel het boek

Het Gezin Centraal. Handboek voor ambulant hulpverleners. 9de herziene druk, 2017

Dit handboek is een praktische gids voor gezinshulpverleners. Visie en theorie van systeem- en oplossingsgericht werken wordt, geïllustreerd met praktijkvoorbeelden, vertaald in methodisch handelen.

Bestel het boek

Publicaties

Online begeleiden-behandelen

De afgelopen periode zijn we veel meer online gaan werken met gezinnen. Het online werken geeft uitdagingen en kansen. Het bijgaande stuk geeft een handreiking voor het vormgeven van een behandeling/begeleiding op afstand. Wij zien dit als een mooie manier om de continuïteit van onze behandelingen/ begeleidingen te waarborgen.

Bekijk de volledige publicatie
Samenwerken met gezinnen én hun omgeving

Hoe verhoudt het werken met ‘sociale netwerkstrategieën’ zich tot 1Gezin1Plan en Gezin Centraal? Op deze veel gestelde vraag van professionals geeft Gezin Centraal antwoord.
Samenwerken met gezinnen impliceert dat je vanaf de start aandacht hebt voor het sociale netwerk. Een gezinsplan komt tot stand in overleg met het gezin, het netwerk en betrokken professionals. Lees hier hoe jij als professional meerdere middelen kunt inzetten om die samenwerking op gang te brengen.

Bekijk de volledige publicatie
Een sneak preview van 1Gezin1Plan

In Sozio, het vakblad voor sociale professionals en het sociale domein, publiceerde Gezin Centraal in februari 2015 een korte samenvatting van het boek 1Gezin1Plan. Handboek voor de praktijk. Aan de hand van een casus uit het boek bieden de auteurs op een praktische manier inzicht in de achterliggende principes van 1Gezin1Plan.

Bekijk de volledige publicatie
Gezin Centraal bewezen effectief in de (semi)residentiële hulp

De werkwijze Gezin Centraal leidt tot kortere trajecten in de gezinshulpverlening. Kinderen keren sneller terug naar huis dan in het oude systeem. Bovendien kan 30 procent van de gezinnen toe met lichtere hulp. Daardoor worden in dezelfde tijd aanmerkelijk meer gezinnen geholpen, dan met de inzet van andere werkwijzen.

Deze publicatie uit Praktijkgids: Tijd voor jeugd kwam uit in de tijd van de zogeheten Doorbraakprojecten. Het hoofdstuk is geschreven samen met Marga Stokman, manager bij Cardea in Leiden. In deze periode ontwikkelden wij de werkwijze Gezin Centraal.

Bekijk de volledige publicatie


Wij werken voor o.a.