Kenniscentrum Gezin Centraal

Wij geloven in de kracht van gezinnen. Vanuit die overtuiging ondersteunt kenniscentrum Gezin Centraal professionals, (wijk)teams, instellingen en gemeenten.

Voorbeelden van veranderwensen van professionals:

 • Eigen kracht versterken. Hoe kan ik daadwerkelijk en aantoonbaar de regie van cliënten bevorderen?
 • Ik doe goed werk, maar weet niet wat ik precies doe. Ik wil bewuster worden van wat ik al doe en dit vasthouden en versterken.
 • Wij  willen doelgerichter werken met cliënten, meer inzichtelijk maken welke stappen er worden gezet.
 • Wij werken vooral met de jeugdige en daar zijn we goed in, nu willen we dat verbreden naar samenwerken met het gezin en netwerk.
 • Ik wil, als coach, zo goed mogelijk mijn team begeleiden.
 • We zijn een nieuw geformeerd team, we willen meer eenheid creëren in het team.

Middels training en coaching gaan professionals actief aan de slag met de geformuleerde wensen.

Wij gebruiken kennisontwikkeling en –deling, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en structurele kwaliteitsmeting. Op basis van de resultaten krijg jij als hulpverlener de ruimte om gericht te reflecteren op jouw handelen. Dit stelt jou in staat om je verder te ontwikkelen als professional.

De opgedane kennis delen wij in vakbladen en -literatuur. De meest recente uitgave is 1Gezin1Plan een praktische handleiding voor wijk- en buurtteammedewerkers. Zo dragen wij bij aan kwaliteit en efficientie in de jeugdzorg.


Actueel

Heb je haast, pak een stoel

Veel professionals in gemeentelijke wijk- en jeugdteams raken overbelast door een overmaat aan bureaucratie. Daardoor schieten activiteiten die bedoeld zijn om de professionele ontwikkeling te bevorderen er vaak bij in. Dit moet anders. Werkdruk bestrijd je door doelbewust tijd te reserveren om als team te reflecteren op methodisch handelen. Onlangs sprak ik een teamleider van […]

Lees meer Meer nieuws

Aanbod

Trainingen

Ben jij ambulant hulpverlener, buurt- of wijkteamwerker, pedagogisch medewerker, pleegzorgbegeleider of stafmedewerker? En wil jij jezelf of willen jullie je als team verder ontwikkelen in het werken volgens de principes van Gezin Centraal en 1Gezin1Plan? Volg dan één van onze trainingen. Deze maken wij graag op maat voor jouw organisatie.

 • Basistraining Gezin Centraal
 • Vergroten van veiligheid in gezinnen
 • Netwerkgerichte hulpverlening en gespreksvoering
 • Oplossingsgericht werken met gezinnen (basis en/of verdieping)
 • Werken aan kwaliteit – benutten van kwaliteitsmonitoring
 • Hulpverlening en straatcultuur

De trainingen hebben het meeste effect, wanneer ze onderdeel zijn van een breder implementatie- en borgingsprogramma binnen een team, een instelling of een gemeente. Wij denken hierin graag met je mee.

Onze trainingen zijn SKJ-gecertificeerd.

 

Coaching

Ben jij verantwoordelijk voor de coaching van professionals? Dan is het belangrijk om te werken vanuit dezelfde principes als de hulpverleners.

Zij gaan uit van de kracht van gezinnen, jij vertrekt vanuit de kracht van de professionals. Door dit uitgangspunt consequent door te voeren in jouw werk als begeleider of coach, draag jij, samen met je collega’s die dezelfde rol vervullen, bij aan de implementatie van de methodiek binnen de organisatie.

Wil jij groeien in jouw rol als coach of begeleider? Dan is ons coachingstraject iets voor jou. We komen één keer per vier tot zes weken bij elkaar voor een bijeenkomst met jouw team van coaches. Daarin gaan we aan de slag met vragen en dilemma’s die bij jou en in jouw team leven. Samen bekijken en bespreken we de videofragmenten van coachingsgesprekken die jullie voeren met professionals. Zo verloopt jullie leer- en reflectieproces parallel aan die van de professionals.

Daarnaast bieden wij een train-de-trainers traject aan met certificering. De interne trainers zorgen voor de verdere verspreiding van kennis en vaardigheden binnen de organisatie.

Kwaliteitsmonitor

Wil jij de hulp verbeteren door middel van reflectie en monitoring? De kwaliteitsmonitor ondersteunt jou en jouw collega’s heel direct in het dagelijks werk met gezinnen. De uitkomsten helpen jullie gericht te reflecteren op jullie werkwijze en methodisch handelen.

De monitor bestaat uit een begin- en eindmeting en twee vragenlijsten. Ook bieden wij een videoreflectie aan, die inzicht geeft in het methodisch handelen. De eerste vragenlijst wordt ingevuld door de hulpverlener. Deze vragenlijst is een hulpmiddel voor rapportage en een kwaliteitslijst in één. De tweede vragenlijst wordt ingevuld door de cliënt.
De uitkomsten geven een betrouwbaar beeld van:

• de perceptie van de cliënt
• het handelen van de hulpverlener
• het functioneren van Gezin Centraal op team- en organisatieniveau en op landelijk niveau

De middelen van deze monitor zijn opgenomen in BergOp. Dit is een webbased softwareprogramma, ontwikkeld door onze partner Praktikon. BergOp wordt veel gebruikt in de jeugdzorg en het onderwijs.

Kennisdeling

Gezin Centraal koppelt de kennis uit de kwaliteitsmonitor aan wetenschappelijk onderzoek. De kennis die hierdoor ontstaat delen we met een zo breed mogelijk publiek.

Te beginnen bij de betrokken instelling. Met de kennis kunnen de medewerkers heldere doelstellingen formuleren voor de ontwikkelplannen. Deze doelstellingen geven focus in:

• de werkbegeleiding
• coaching van de werkbegeleiders
• follow up trainingsdagen
• landelijke trainingsdagen
• ontwikkeling van de methode

De kennis, gekoppeld aan wetenschappelijk onderzoek en de onderzoeksresultaten van andere jeugdzorginstellingen delen we via:

• factsheets op onze website
• artikelen en boeken
• congressen en landelijke bijeenkomsten
• verslagen en presentaties bij instellingen en teams
• gesprekken met professionals uit de teams die Gezin Centraal ondersteunt
• opleidingen voor interne trainers en landelijke trainersbijeenkomsten

Boeken & Publicaties

Boeken

1Gezin1Plan.
Handboek voor de praktijk.

De eigen kracht van gezinnen is een belangrijk uitgangspunt in de transitie. Maar hoe versterk je concreet de eigen kracht van gezinnen, ook als die te boek staan als ‘multi-problem’ of ‘zorgmijdend’?

Bestel het boek

Het GEZIN centraal. Handboek voor ambulante hulpverleners.

Dit handboek is een praktische gids voor gezinshulpverleners. Visie en theorie van systeem- en oplossingsgericht werken wordt, geïllustreerd met praktijkvoorbeelden, vertaald in methodisch handelen.

Bestel het boek

Publicaties

Maashorst: aanpassing van de organisatiestructuur

Een verandering in de visie op hulpverlening en behandeling leidt vaak ook tot aanpassingen in de organisatiestructuur. Dit ondervond ook Maashorst, onderdeel van de Koraal Groep, in Reek. Maashorst heeft Kenniscentrum Gezin Centraal gevraagd te ondersteunen bij de ontwikkeling van een nieuwe organisatiestructuur, passend bij hun visie op de hulpverlening. Lees hier meer over het resultaat.

Bekijk de volledige publicatie
Samenwerken met gezinnen én hun omgeving

Hoe verhoudt het werken met ‘sociale netwerkstrategieën’ zich tot 1Gezin1Plan en Gezin Centraal? Op deze veel gestelde vraag van professionals geeft Gezin Centraal antwoord.
Samenwerken met gezinnen impliceert dat je vanaf de start aandacht hebt voor het sociale netwerk. Een gezinsplan komt tot stand in overleg met het gezin, het netwerk en betrokken professionals. Lees hier hoe jij als professional meerdere middelen kunt inzetten om die samenwerking op gang te brengen.

Bekijk de volledige publicatie
Een sneak preview van 1Gezin1Plan

In Sozio, het vakblad voor sociale professionals en het sociale domein, publiceerde Gezin Centraal in februari 2015 een korte samenvatting van het boek 1Gezin1Plan. Handboek voor de praktijk. Aan de hand van een casus uit het boek bieden de auteurs op een praktische manier inzicht in de achterliggende principes van 1Gezin1Plan.

Bekijk de volledige publicatie
Gezin Centraal bewezen effectief in de (semi)residentiële hulp

De werkwijze Gezin Centraal leidt tot kortere trajecten in de gezinshulpverlening. Kinderen keren sneller terug naar huis dan in het oude systeem. Bovendien kan 30 procent van de gezinnen toe met lichtere hulp. Daardoor worden in dezelfde tijd aanmerkelijk meer gezinnen geholpen, dan met de inzet van andere werkwijzen.

Deze publicatie uit Praktijkgids: Tijd voor jeugd kwam uit in de tijd van de zogeheten Doorbraakprojecten. Het hoofdstuk is geschreven samen met Marga Stokman, manager bij Cardea in Leiden. In deze periode ontwikkelden wij de werkwijze Gezin Centraal.

Bekijk de volledige publicatie


Wij werken voor o.a.